Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Hässelby

Arborist Areskoug AB
Org.nr: 556913-9180
Bolaget skall bedriva trädvård och arboristverksamhet så som trädfällning, beskärning, plantering och konsultation samt utbildning, produktutveckling och konsultation inom grönyteförvaltning samt förvaltning av aktier oc ...
Trädgårds hjältarna HB
Org.nr: 969756-0374
Verksamheten ska bedriva trädgårdskötsel samt även städ och grov arbeten. Exempel kan vara gräsklippning, trädfällning, stensättning, beskärning av buskar och träd, enklare asfaltsläggning, samt hjälp med att uppbringa e ...