Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Handen

OLTA AB
Org.nr: 556582-2581
Bolaget skall bedriva gräv, schakt, transport, asfaltering, anläggning, bygg, rivning, trädfällning, plåt och svetsarbeten, reparation och service av tunga fordon, uthyrning av lokaler och uppställningsplatser för tunga ...
Solsätra Hiss & Service AB
Org.nr: 556910-5892
Företaget ska bedriva tjänster som innefattar reparation, installation, felsökning och service av hissar, samt bilservice, bilbyggen, trädfällning och annan typ av allservice.