Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Göteborg

ChAjan Väst AB
Org.nr: 556394-9840
Bolaget skall driva Fastighetsservice, Fastighet - byggnation, skötsel, underhåll, reparation. Mark - anläggning, byggnadsar- bete. Trädgård - anläggning, skötsel. Väg - vägarbete, vägunder- håll. Snö - snöröjning och pl ...
Laholms Stubbfräsning HB
Org.nr: 969727-4323
Stubbfräsning, trädfällning, plantering, skötsel- och anläggning av grönytor, konsult inom golf- och grönytevård samt därmed förenlig verksamhet.
Stubbfräsarn i Ale KB
Org.nr: 969777-1195
Trädfällning och stubbfräsning.
Sävenäs Hus & Hemtjänster HB
Org.nr: 969762-1317
Flyttning, städning, transport, bud (hemtjänster). Röjning, trädfällning, bärhjälp.
Trädverket AB
Org.nr: 556838-9224
Bolaget ska bedriva trädfällning, arboristuppdrag, trädgårds- och skogsskötsel och därmed förenlig verksamhet.