Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Ekerö

Ekerö Arborist och Trädgårdsservice AB
Org.nr: 556973-1135
Aktiebolaget ska vara verksamt inom trädvård, trädfällning, trädgårdsservice och enklare byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Magnus Appeltofft Bygg AB
Org.nr: 556832-6606
Aktiebolaget ska bedriva trädfällning, trädgårdsarbete samt bygg och rivningsarbeten, brandtätning, marinteknik samt transporter.
Mälaröarnas Plåtslageri AB
Org.nr: 556826-7792
Allt innom byggnadsplåtslageri och byggnation service och underhåll av fastigheter Trädfällning och trädgårdssköttsel
Pontus Ljungqvist Bygg & Trädfällning AB
Org.nr: 556830-5782
Aktiebolaget ska bedriva snickeri och byggnadsarbeten, samt trädfällning och trädgårdsarbeten därutöver ska bolaget även bedriva utbildning och konsultationer inom bygg- och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.