Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Edsele

Linnés Skogsmaskiner AB
Org.nr: 559026-2423
Aktiebolaget ska bedriva skogsavverkning, skogsvård, trädfällning, drivningsplanering, övriga skogstjänster samt uthyrning av maskiner inom skogsbruk såsom avverkningsmaskiner.