Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Brunskog

Källbacks Skog & Ved AB
Org.nr: 556672-0446
Bolaget ska bedriva mellanskalig avverkning, skogsvård och trädfällning på tomter, vedförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.