Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Totalentreprenör i Vänersborg

Katrinedals Entreprenad AB
Org.nr: 556819-5373
Bolaget skall bedriva markentreprenad och byggentreprenad som totalentreprenör eller underentreprenör. Bolaget skall arbeta mot privatpersoner och företag och därmed förenlig verksamhet.