Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Totalentreprenör i Eslöv

Eslövs Måleri och Byggservice AB
Org.nr: 556011-2772
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra underhålls- och reparationsarbeten på fastigheter. Verksamheten skall även innefatta nyproduktion av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.