Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tolk i Vällingby

Vård Omsorg Stockholm AB
Org.nr: 556800-7800
Bolaget ska bedriva öppna sociala insatser för personer med funktionshinder. Vidare skall bolaget bedriva handel med fastigheter och värdepapper och därmed tillhörande respektive verksamhet. Bolaget skall också bedriva t ...
Zagros konsult AB
Org.nr: 556976-5356
Tolk och översättning. Tjänsteföretag som erbjuder tjänster mellan Kurdistan-Sverige med språkservice, utveckling och er- farenhetsutbyte och hjälpa till att hitta kontakter och affärs- partner främst för kurdiska företa ...