Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tolk i Uppsala

Aridj Rashed AB
Org.nr: 556920-0313
Tolk- och översättning samt därmed förenlig verksamhet.
Fortis Care AB
Org.nr: 556631-0032
Bolaget skall bedriva uthyrning av vårdpersonal, pedagogisk verksamhet, tolk- och översättningsservice, ägande och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
H och N Trade Handelsbolag
Org.nr: 969662-0823
Import, export och handel med kläder och skor. Översättning (ryska-svenska, svenska-ryska) Tolk.
Kul Bro AB
Org.nr: 556867-3882
Föremålet för bolagets verksamhet är familjehem konsult, tolk- och översättningar, förebyggande hälsoarbete för nyanlända och därmed förenlig verksamhet.Vidare ska bolaget arbeta som familjehemsstöd i samarbete med socia ...
två hundra Tolkar I Uppsala LÄN EF
Org.nr: 769621-2781
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva tolk- och översättningsverksamhet, utbildning och kunskapsspridning. Föreningen ska med öppen attityd utgöra en mötesplats för ut ...
Uppsala Översättningsbyrå AB
Org.nr: 556473-3789
Bolaget skall bedriva tolk- och översättningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Uppsalatolkarna AB
Org.nr: 556485-9824
Bolaget skall driva förmedling av tolk- och översättartjänster och därmed förenlig verksamhet.