Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Svenstavik

ZZ-Toppservice AB
Org.nr: 556679-1090
Bolaget ska bedriva byggentreprenad inom reparation och underhåll, ny- och tillbyggnad av fastigheter, timring och turistverksamhet inom skog, jakt och fiske samt därmed förenlig verksamhet.