Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Stora skedvi

Solvarbo Timring & Byggnadsvård AB
Org.nr: 556940-7736
Bolaget ska bedriva verksamhet inom timring, byggnadsvård, husrenoveringar och försäljning av material inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.