Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Stockholm

Gorma S/M HB
Org.nr: 969757-5380
Nybyggnation, reparationer, ombyggnationer, snickeri och timring. Bolaget ska bedriva fastighetsunderhåll, serviceunderhåll, reparation, renovering, montering, demontering, installation, mekaniska arbeten, anläggningsarb ...
J Lepola Mur & Puts AB
Org.nr: 556506-4549
Bolaget skall bedriva murnings- och putsningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva timring av hus samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva försäljning av material tillhör ...