Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Sollerön

AB Sollerötimmer
Org.nr: 556241-1750
Bolaget skall bedriva klingsågrörelse, timring och byggnads- arbeten i anslutning härtill, försäljning av byggnadsmaterial och fastbränsleanläggningar samt leverans av biobränslen till fast- bränsleanläggningar ävensom i ...
Dalom Timring AB
Org.nr: 556824-2225
Bolaget skall uppföra timmerbyggnader, utföra service och underhållstjänster för vindkraftverk och därmed förenlig verksamhet.