Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Rättvik

Ollas Timmerstugor AB
Org.nr: 556299-5455
Bolaget skall bedriva tillverkning av monteringsfärdiga hus, timring, byggnadsentreprenadverksamhet och legosågning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.