Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Järpen

Jan Forséns Timmerhus AB
Org.nr: 556439-8104
Bolaget skall utföra timring och bedriva försäljning av hus samt utföra byggnadssnickerier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.