Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Järna

Widéns Timmer & Bygg AB
Org.nr: 556918-8765
Föremålet för företagets verksamhet är timring, byggnation, totalentreprenad byggnation, renovering av byggnader, fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning, underhåll fastigheter, snickeri, snöröjning, varutransport, pers ...