Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Frösön

Wikmans timring & bygg i Åkeräng AB
Org.nr: 556743-5762
Bolaget ska bedriva husbyggnationer, renoveringar och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.