Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timring i Borlänge

Romme Mark & Entreprenad AB
Org.nr: 556988-8430
Bolagets verksamhet ska bestå av mark-, entreprenad- och spårarbete längs järnväg och upprustning av milstolpar samt timring av hus och stugor och därmed förenlig verksamhet.