Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Thaimassage i Valbo

Gefle Thai Massage AB
Org.nr: 556925-6430
Aktiebolagets verksamhet skall bestå av thaimassage. Aktiebolaget skall äga och förvalta värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.