Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Teambuilding i Karlsborg

Essa Skog AB
Org.nr: 556741-4049
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skogsvård, jakt och viltvård, idrott och hälsa, ledarskap och teambuilding, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.