Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Teambuilding i Härryda

Henrik Brosché AB
Org.nr: 556973-1788
Föreläsningar, event och författarskap inom det pedagogiska fältet. Även teambuilding, kickoff, grupputveckling.