Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Teambuilding i Billdal

Jilsén Consulting AB
Org.nr: 556535-2852
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom områden ledarskap, chefsutbildning och teambuilding ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed förenlig verksamhet.