Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Teambuilding i Älta

Teamout AB
Org.nr: 556957-2034
Företaget bedriver tjänster inom teambuilding, grupputveckling, personlig utveckling och ledarskapsutbildningar för företag, föreningar och skolor. Samt konsultarbeten inom verksamhetsområdet och därmed förenlig verksamh ...
Äventyrsbanan Stockholm AB
Org.nr: 556750-2876
Bolaget ska tillhandahålla till allmänheten grupparrangemang och aktiviteter av äventyrsbanekaraktär, teambuilding, ledarskapsutveckling samt konsultarbeten inom verksamhetsområdet och därmed förenlig verksamhet.