Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Västervik

Bergs Taxi AB
Org.nr: 556922-5344
Aktiebolaget ska bedriva personbefordran och budtransporter, samt därmed förenlig verksamhet.
Firma Richard Landqvist KB
Org.nr: 969670-2431
Bedriva taxirörelse.
Flygkurir BLB AB
Org.nr: 556744-4574
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva person- och godstrafik samt bedriva administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Fredrik J Taxi & Bud AB
Org.nr: 556852-3095
Aktiebolagets verksamhet är att utföra person- och budtransporter med bil samt därmed förenlig verksamhet.
Hallens Buss AB
Org.nr: 556250-2590
Bolaget skall bedriva skolskjutstransporter och beställningstrafik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jonson Kurir AB
Org.nr: 556766-9105
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gods- och personbefordran och därmed förenlig verksamhet.
REHST AB
Org.nr: 556275-1932
Bolaget skall utföra distributionsentreprenad, person-, gods- och expresstransporter, samt inköp och försäljning av konfektion och idka därmed förenlig verksamhet.
Tjust Buss AB
Org.nr: 556632-9651
Bolaget skall bedriva taxi och beställningstrafik, även uthyrning av personbilar och förare samt därmed förenlig verksamhet.
Västerviks Taxi AB
Org.nr: 556369-6375
Bolagets verksamhet är att inrätta och bedriva beställnings- central, teckna avtal om och bedriva transporter med lättare fordon och buss vad avser person, gods och budbefordran, både vad gäller bolagets egna fordon såvä ...