Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Trollhättan

L Andersson Taxi AB
Org.nr: 556695-4433
Bolaget skall bedriva taxirörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Mallous Transport AB
Org.nr: 556720-7518
Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva taxiverksamhet, person- och godstransporter samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Meksi Transport AB
Org.nr: 556720-7484
Bolaget skall bedriva taxiverksamhet, person- och godstransporter samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Suresh Transport AB
Org.nr: 556849-8454
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxiverksamhet, person- och godstransporter samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
TAXI 21 i Trollhättan AB
Org.nr: 556595-3105
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende beställningstraik för persontransport och därmed förenlig verksamhet.
Taxi 25 Trollhättan AB
Org.nr: 556582-0296
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende beställningstrafik för persontransport och därmed förenlig verksamhet.
Taxi 4 i Trollhättan AB
Org.nr: 556571-9167
Bolaget skall bedriva taxiverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Taxi Allians V AB
Org.nr: 556862-5320
Bolaget skall bedriva taxiverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Trollhättans Hyrverk AB
Org.nr: 556457-6287
Bolaget skall bedriva person- och godsbefordran samt därmed förenlig verksamhet.
Zlatan Taxi AB
Org.nr: 556839-9520
Bolaget ska bedriva taxirörelse.
Öhrbergs Fastigheter AB
Org.nr: 556900-0218
Bolaget skall förmedla arbetstillfällen samt bedriva personaluthyrning, äga fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.