Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Staffanstorp

Affärstaxi Sverige AB
Org.nr: 556886-2741
Aktiebolaget skall bedriva personbefordringstransporter med buss och taxi samt därmed förenlig verksamhet.
BRP Service AB
Org.nr: 556633-4107
Bolaget skall utföra person- och godstransporter, fotografering i atelje, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Maximilians Transporter AB
Org.nr: 556953-2749
Föremålet för bolagets verksamhet är persontransporter för samhällstjänst, budtransporter, förvaltning av värdepapper, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
NT taxi o transport KB
Org.nr: 969656-0474
Person- och budtransport.
R & P Specialtransporter AB
Org.nr: 556949-1326
Aktiebolaget ska bedriva bilförsäljning med begagnade bilar, vägtransporttjänster, persontransport inom taxi, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Sköld Konsult AB
Org.nr: 556249-1448
Bolaget ska utföra skötsel av bensinstationer ävensom utöva annan därmed förenlig verksamhet.
Staffanstorps Taxitjänst AB
Org.nr: 556980-1078
Aktiebolaget ska bedriva person- och godstransport och därmed förenlig verksamhet.