Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Skogås

AEF Trans AB
Org.nr: 556920-2061
Aktiebolaget ska bedriva person- och godstransporter samt import och export av bilar och bildelar och verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
ASF Taxi AB
Org.nr: 556946-9280
Aktiebolaget ska bedriva taxitrafik.
Cabiluna Sagun Transport AB
Org.nr: 556972-7471
Bolaget ska bedriva taxi- och budverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Eco Transport- & Bemanningstjänster i Stockholm AB
Org.nr: 556784-9772
Bolaget skall bedriva persontransporter, godstransporter, bemanning inom transportsektorn, partihandel med livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
HAH Company AB
Org.nr: 559012-2858
Bolagets verksamhet är taxiverksamhet samt import och export av detaljhandelsvaror så som kol samt därmed förenlig verksamhet.
Limo4U Stockholm AB
Org.nr: 556786-9291
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva taxiverksamhet och persontransporter såsom, limousine, bud, gods samt personal- uthyrning.
Ojanlatvas Företag AB
Org.nr: 556423-9993
Bolaget ska bedriva åkeri, taxi, byggnadsentreprenader, trävaruförsäljning, textilhandel export och import av trävaror, gummiverkstad samt försäljning av däck, bijouterier och textilier samt därmed förenlig verksamhet
Pure Lucky Evolution AB
Org.nr: 556995-9611
Föremålet för bolagets verksamhet är person- och godstransporter, gummiverkstad och därmed förenlig verksamhet.
Skogås Bilcenter AB
Org.nr: 556251-4595
Bolaget skall driva inköp och försäljning av bilar, bildelar och biltillbehör, service av bilar och andra fordon, uthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Skogås Taxi AB
Org.nr: 556134-2139
Bolaget skall driva taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Wild Cloud AB
Org.nr: 556877-1298
IT-verksamhet, konsult och rådgivning inom nätverk, Installation av nätverk och brandväggar. Köp och försäljning av datorer och nätverksutrustningar via egen webbshop. Import och export av dator och nätverkutrustning. Ta ...