Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Rönninge

Bisrat Taxi AB
Org.nr: 556759-7363
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva taxiåkeri samt därmed förenlig verksamhet.
CARLU TAXI KB
Org.nr: 969756-2099
Taxiverksamhet.
Cezar & Partners AB
Org.nr: 559009-8413
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxitrafik och tillhandahålla limousinetjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
City Trafik i Stockholm AB
Org.nr: 556373-5041
Bolaget skall driva taxirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Enatnios Taxi AB
Org.nr: 556836-5471
Företaget ska bedriva taxiverksamhet samt därmed förenlig verksamhet
Kambar Taxi AB
Org.nr: 556886-6221
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxi- och åkeriverksamhet och bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Salem Bilverkstad AB
Org.nr: 556752-2635
Föremålet för bolagets verksamhet är taxiverksamhet, bilverkstad, bilvård, fordonsförsäljning samt import och export av bilar-'bildelar och därmed förenlig verksamhet.
Taxi Checker AB
Org.nr: 556643-2281
Bolaget skall driva taxi- och samtransportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.