Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Rimbo

Anders R Berglund Taxi AB
Org.nr: 556535-6762
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende taxitransporter för person och budbefordran samt därmed förenlig verksamhet.
Finnforge Byggnads & Handels AB
Org.nr: 556506-4457
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, transportverksamhet, handel med livsmedel och säkerhetsskåp av metall med tillbehör, handel med fast egendom, hästhållning samt därmed förenlig verksamhet på samtliga ovan nämnda ...
Granqvist Taxi AB
Org.nr: 556394-7935
Bolaget ska bedriva persontransporter med taxi och buss och därmed förenlig verksamhet.
Inga-Lill Orremark AB
Org.nr: 556670-0869
Bolaget skall bedriva taxirörelse samt därtill hörande verksamheter. Hunduppfödning samt därtill hörande verksamheter.
Per Rosén AB
Org.nr: 556391-0198
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet såsom snöröjning, renhållning av gator, transporter med lastbil, reparationer av fordon samt uthyrningsverksamhet med veteran Rolls Royce, häst och vagn. Bolaget ska även bedri ...
Rimbo Service & Transport AB
Org.nr: 556543-8628
Bolaget skall bedriva taxirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rimbo Taxi AB
Org.nr: 556158-7881
Bolaget skall bedriva persontransporter, taxitrafik samt därmed förenlig verksamhet.