Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Piteå

Bengvalt AB
Org.nr: 556855-2144
Bolaget skall bedriva person- och godstransporter samt därmed förenlig verksamhet. Vidare utföra schakt- och markarbeten samt bedriva utbildning, läxhjälp, hushållsnära tjänster, produktion av läromedel och informationsm ...
Brännströms Transport AB
Org.nr: 556800-4336
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gods- och persontransport, bilverkstad, bilbärgning, biluthyrning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
P. Svensson Taxi i Hortlax AB
Org.nr: 556461-0565
Bolaget skall bedriva taxirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Piteå Taxi AB
Org.nr: 556311-6507
Bolaget skall teckna avtal om och bedriva beställningscentral och taxitransporter vad avser person, bud och godsbefordran, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Santax AB
Org.nr: 556967-2594
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva transporter med lättare fordon vad avser person-, gods- och budbefordran samt därmed förenlig verksamhet.
SE Marklunds Transporter AB
Org.nr: 556564-6188
Bolaget skall bedriva personbefordran och godstransporter samt därmed förenlig verksamhet.
Taxikedjan i Norr AB
Org.nr: 556724-4347
Bolaget skall bedriva taxiverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.