Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Fagersta

Bastmora Taxi & Allservice AB
Org.nr: 556799-8207
Bolagets verksamhet ska vara person- och budtransport, montering av hus, jord- och skogsbruk samt idka därmed förenlig verksamhet.
Eriksson Trafik & Service AB
Org.nr: 556960-9588
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet, service av larmanordningar och elinstallationer, fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Madeliené Björkman Taxi AB
Org.nr: 556369-3216
Bolaget skall bedriva taxiverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Padiv AB
Org.nr: 556516-0602
Bolaget skall bedriva sjukvård, person- och varutransporter, dykuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Palles Taxi AB
Org.nr: 556693-6026
Bolaget skall bedriva taxirörelse samt därmed förenliga verksamheter.
Taxi Fagersta AB
Org.nr: 556353-3834
Bolaget skall bedriva transport av person och budkörning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
TAXI FEMTON AB
Org.nr: 556924-2620
Bolaget ska bedriva taxi- och budtransportverksamhet. Bolaget ska också bedriva fastighetsförvaltning och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.