Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Taxi i Boden

Björn Palmgren Taxi AB
Org.nr: 556770-9026
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
BodenDroskan AB
Org.nr: 556924-3974
Bolaget skall idka taxiverksamhet, utföra arbeten inom anläggningsbranchen av vägar, städning och renhållning av lokaler och bostäder, försäljning av mat och drycker till privatpersoner, inköp och förvaltning av lokaler ...
HEJAB Entreprenad i Boden AB
Org.nr: 556991-5423
Aktiebolaget ska bedriva taxiverksamhet, bygg- och anläggningsverksamhet, uthyrning av konsulter inom bygg- och fastighetsbranschen, handel med värdepapper, förvaltning, skötsel och handel med fastigheter, godstransporte ...
Henrys Taxi AB
Org.nr: 556410-0419
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva person- och godsbefordran med taxibil och därmed förenlig verksamhet.
Kommunikationstjänster i Norrbotten AB
Org.nr: 556581-2137
Bolagets verksamhet är installationer av tele- och datatjänster samt yrkesmässig taxiverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Larssons Taxi i Boden AB
Org.nr: 556883-6182
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet.
Nilssons Taxi i Sandträsk AB
Org.nr: 556398-9523
Bolaget skall bedriva taxiverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Peter Forslund Taxi AB
Org.nr: 556540-6260
Bolaget skall bedriva taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Robert Nordmark AB
Org.nr: 556972-1961
Taxi.
S Nordmark AB
Org.nr: 556261-3041
Bolaget skall bedriva fordons- och mekanisk verkstad, sågverk, bygg- och maskinentreprenader, tävlingsverksamhet med travhästar, taxiverksamhet, försäljning av förädlade stenprodukter, samt handel med värdepapper och där ...
Södermans Taxi AB
Org.nr: 556965-1168
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet.