Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tavlor i Kullavik

X-Odent AB
Org.nr: 556228-9271
Bolaget skall bedriva handel med antikviteter, tavlor och konstföremål, äga och förvalta fast egendom samt driva tandläkarpraktik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.