Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tavlor i Huddinge

Funny Things AB
Org.nr: 556606-5362
Aktiebolaget skall bedriva import samt grossistförsäljning av present- & reklamartiklar, skyltar och tavlor. Vidare idka import och export av bilar och båtar samt även ha förmedlingsuppdrag av dessa. Skrotbilshämtning sa ...