Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tapetsering i Tranås

Ljudbolaget i Tranås AB
Org.nr: 556718-4949
Bolagets skall bedriva uthyrning av ljud- oxh ljusanläggningar, renoveringsarbeten inom byggsektorn såsom målning och tapetsering samt därmed förenlig verksamhet.