Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tapetsering i Åtvidaberg

JPT måleri AB
Org.nr: 556583-7902
Bolaget skall bedriva måleri inkluderande ny- och reparationsmålning, utvändig målning, tapetsering och därmed liknande verksamhet. Bolaget skall även handla och äga fast egendom samt handla med värdepapper och därmed fö ...