Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandvård i Ystad

Nova Tandvård AB
Org.nr: 556711-0621
Bolagets verksamhet skall omfatta tandvård och tandhygien samt därmed förenlig verksamhet.
Tandregleringen Ytic AB
Org.nr: 556731-7820
Bolaget ska bedriva tandvård samt därmed förenlig verksamhet.
Ystad Dental Clinic AB
Org.nr: 556856-2440
Bolaget ska bedriva tandvård och tandkirorgi.
Ystad Tand & Implantat Center AB
Org.nr: 556441-2434
Bolaget ska bedriva tandvård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.