Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandvård i Spånga

Akuttandvården Tensta HB
Org.nr: 969762-4659
Bolaget ska bedriva allmän tandvård samt därmed förenlig verksamhet.
Bo Bergklint Holding AB
Org.nr: 556688-5272
Bolaget ska bedriva tandvård, konslut och utbildningsverksamhet inom hälso och sjukvård, förvaltning av fast och lös egendom samt värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gårdstens tandhälsa AB
Org.nr: 556848-3738
Bolaget ska bedriva tandvård.
PBM Estetica Dental AB
Org.nr: 559020-2064
Bolaget skall bedriva skönhetsvård samt tandvård och därmed förenlig verksamhet.
Tandvården i Hjulsta HB
Org.nr: 969765-7410
Bolaget ska bedriva allmän tandvård samt därmed förenlig verksamhet.
Tandvårdskliniken Spångatorg AB
Org.nr: 556262-9138
Bolaget skall bedriva tandvård och handel med ädla metaller, aktier och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
TBN Tandhälsa AB
Org.nr: 556651-5309
Bolaget skall bedriva tandvård. Bolaget skall även bedriva handel med och förvaltning av fast och lös egendom.