Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandvård i Saltsjöbaden

Akademiklinken Dental Christina Malmsjö AB
Org.nr: 556779-8888
Bolaget skall äga företag involverade i estetisk tandvård, själva bedriva estetisk tandvård samt utbildning och kurser inom ovan nämnda område samt även investera i fast och lös egendom.
Aristides AB
Org.nr: 556605-8805
Bolaget ska bedriva tandvård och sjukvård samt konsultverksamhet och utbildning inom tandvård och sjukvård. Handel med tandvårds- och sjukvårdsprodukter. Handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar och an ...
Erik Lennartsson AB
Org.nr: 556969-0737
Kirurgisk tandvård
Ortex AB
Org.nr: 556220-6218
Bolaget skall bedriva tandvård ävensom därmed förenlig verksamhet.
Tandläkare Karin H de Bri AB
Org.nr: 556908-3412
Bolaget skall verka inom tandvård och därmed förenlig verksamhet.