Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandvård i Norrköping

Bettrehabilitering Fredrik Blomqvist AB
Org.nr: 556763-2624
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra tandvård och oral protetik samt konsultationer, utbildning och försläsningar inom ämnesområdet. Försäljning av dentalprodukter samt äga och förvalta fast och lös egendom oc ...
H-Å Edelid Tandläkarpraktik AB
Org.nr: 556295-6887
Bolaget skall bedriva tandvård och därmed förenlig verksamhet.
Käk- och ansiktsröntgen i Sverige AB
Org.nr: 556860-0158
Företaget ska bedriva tandvård med speciell inriktning på odontologisk radiologi och därmed förenlig verksamhet, erbjuda bemanningstjänster, äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
Specialisttandläkare Peter Wijkander AB
Org.nr: 559003-1109
Aktiebolaget ska bedriva konsultarbete inom tandvård och därmed förenlig verksamhet.
Specialisttandläkarna Norrköping AB
Org.nr: 556737-3179
Bolaget skall bedriva tandvård, konsult- och utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvård, äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Tandhälsa Söderköping AB
Org.nr: 556950-1413
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tandvård, försäljning av tandvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Tandläkare Anna Eldh AB
Org.nr: 556491-1195
Bolaget ska bedriva tandvård och därmed förenlig verksamhet.