Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandvård i Helsingborg

Baldetorp Tandvård AB
Org.nr: 556573-3358
Bolaget ska bedriva tandläkarpraktik, handel med finansiella instrument och förvaltning av fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Betadent AB
Org.nr: 556249-3436
Bolaget skall bedriva tandvård samt därmed förenlig verksamhet.
Citytandläkarna Tand & Munhälsa i HBG AB
Org.nr: 556879-3672
Bolaget skall bedriva tandvård och därmed förenlig verksamhet.
Dentikel AB
Org.nr: 556291-9430
Bolaget skall bedriva tandvård samt därmed förenlig verksamhet.
Din Tandhygienist Elena Mondini Friman AB
Org.nr: 556896-9389
Aktiebolaget ska bedriva tandvård inom tandhygienistens kompetensområde med såväl patientbehandlingar, rådgivning som försäljning av munvårdsartiklar.
DIN TANDHYGIENIST NORRA HAMNEN KB
Org.nr: 969761-9451
Bedriva tandvård inom tandhygienistens kompetensområde med såväl patientbehandlingar, rådgivning som försäljning av munvårds- artiklar samt härmed förenlig verksamhet.
Durgami AB
Org.nr: 556203-3182
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet och distribution av informationsmaterial företrädesvis för tandvård och hälsoupplysning, i egen regi eller genom dotterbolag driva bilvård-, bensinstations- och minigolfrörels ...
Granoff AB
Org.nr: 556966-0417
Bolaget ska bedriva textil- och konfektionsrörelse avseende mode, profil- och arbetskläder, äga och förvalta fast och lös egendom, värdepapper samt aktier och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka handel med ...
Noemi Toth AB
Org.nr: 559017-0519
Företaget ska bedriva tandläkarverksamhet, utbildning- och kursverksamhet, kosmetisk och estetisk verksamhet, handel med medicintekniska produkter, produkter inom tandvård och produkter inom kosmetik och skönhetsindustri ...
Olympiatandläkarna Handelsbolag
Org.nr: 969676-1361
Tandvård.
Tandläkare Anders G Hansson AB
Org.nr: 556624-1872
Bolaget skall bedriva tandvård, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Tandläkare Bengt Rinse AB
Org.nr: 556624-1880
Bolaget skall bedriva tandvård, förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Tandläkare Eva Thoresson AB
Org.nr: 556624-1856
Bolaget skall bedriva tandvård, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Tandläkare Tatiana Tirpak AB
Org.nr: 556624-1864
Bolaget skall bedriva tandvård, förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Tandläkarkliniken Persson AB
Org.nr: 556770-7673
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tandläkarklinik samt tandvård och därmed färenlig verksamhet.
Tandvård 4U i Helsingborg AB
Org.nr: 556823-4800
Bolaget ska bedriva tandläkarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Tubin Dental AB
Org.nr: 556965-1788
Tandvård verksamhet- tandläkare tjänster, köp och försäljning av av tandvård och tandläkare produkter i Sverige och utlandet
Vaktgatans Tandvård E.K. AB
Org.nr: 556744-9508
Bolaget ska bedriva tandvård och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Zira AB
Org.nr: 556907-1987
Aktiebolaget ska bedriva tandvård.