Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandproteser i Vänersborg

P&W DENTAL AB
Org.nr: 556836-6131
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av tandproteser och tandtekniska arbeten samt tillverkning och försäljning av medicinsk utrustning för tandvård jämte därmed förenlig verksamhet.