Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandproteser i Uppsala

Evondos AB
Org.nr: 556941-9319
Bolaget tillverkar instrument och utrustning för tand- och sjukvård (exkl. tandproteser) och bedriver därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan bedriva handel med aktier och värdepapper.