Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tandproteser i Örebro

Tomas Thorén Dentallab AB
Org.nr: 556790-2605
Bolaget skall bedriva tillverkning av tandproteser, handel med värdepapper, handel med fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.