Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Takarbeten i Västerås

3-T Trygga Tak & Terrasser EF
Org.nr: 769624-8694
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva entreprenad inom följande områden: Takläggning Byggnation av terasser. Trädgårdsarbete, trädfällning.
Aros Partner AB
Org.nr: 556810-6388
Bolaget ska bedriva verksamhet inom personal- och konsult- uthyrning, fastighets-, bygg-, affärsverksamhets- samt kapital- utveckling, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Popenda Förvaltning AB
Org.nr: 556858-1721
Bolaget skall köpa och förvalta fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Solid Tak & Bygg i Västerås AB
Org.nr: 556829-1313
Bolaget ska bedriva takbyggnationer, fastigheter- och bygg- tjänster och därmed förenlig verksamhet.
SVETAK Svealandstak AB
Org.nr: 556738-5314
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen företrädesvis takarbeten, köpa och försälja takprodukter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Takmo Svensk Takproduktion AB
Org.nr: 556407-7542
Bolaget skall bedriva reparationer och takmontage, utföra byggreparationer och ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
Västerås Takentreprenad AB
Org.nr: 556909-1134
Bolaget ska bedriva takentreprenader samt bygg- och fastighetsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.