Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Takarbeten i Vallentuna

Höga Höjder
Org.nr: 830422-XXXX
Företaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet samt fotografisk verksamhet, både i form av dokumentation, inspektion samt porträtt.
Klätterapan AB
Org.nr: 556793-3758
Bolaget ska utföra trädfällning, tak- och fasadarbeten, industri- klättring samt därmed förenlig verksamhet.
Moderna Tak och Fasad AB
Org.nr: 556895-8424
Bolaget skall bedriva verksamhet inom takarbeten, måleriarbeten och fasadrenoveringar. Samt däremd förenlig verksamhet.
Stolpes Entreprenad AB
Org.nr: 556798-5824
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsplåtslageri, takarbeten, byggverksamhet, konsultation inom byggsidan, mark-, trädgård- samt anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Återförsäljare för Forever Livin ...
Vallentuna Tak & Fog AB
Org.nr: 556255-9855
Bolaget ska bedriva takentreprenader, fogtätning och isolerings- arbeten och besiktningar inom byggnadsindustrin, samt varu- och tjänsteförsäljning inom poolbranschen.