Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Takarbeten i Habo

Apelskifts Tak & Entreprenad AB
Org.nr: 556699-2763
Bolaget ska driva byggnadsarbeten och snöröjning på entreprenad samt idka därmed förenlig verksamhet.
DANROD AB
Org.nr: 559014-8861
Bolagets verksamhet är uthyrning av personal, bilvård samt därmed förenlig verksamhet
Göta Tak AB
Org.nr: 556820-1122
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva och försälja byggnads- arbeten avseende tak och därmed jämförlig verksamhet.
US Tak & Tätskikt AB
Org.nr: 556870-6591
Aktiebolaget ska utföra takarbeten, bedriva annan byggverksamhet samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.