Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Takarbeten i Åby

Svenska Villaarbeten AB
Org.nr: 556876-9607
Bolaget ska bedriva tillverkning och montering av skorstensskydd. Försäljning av skorstensskydd, takarbeten, trädgårdsarbeten, hushållsnära tjänster till villaägare samt därmed förenlig verksamhet.