Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sytillbehör i Kungälv

Terapiboden Persson & Co AB
Org.nr: 559007-4729
Att förse främst den lokala marknaden, privatpersoner, företag och kommunal verksamhet med varor såsom garn och sytillbehör och därtill hörande produkter.